Harvey´s

The original seatbeltbag!
Väskor gjorda av säker-
hetsbälten. Amerikansk
uppfinningsrikedom när den är som bäst!